De geschiedenis en organisatiestructuur van BPD  - Europees gebiedsontwikkelaar

Onze organisatie

BPD, Bouwfonds Property Development, is een grote gebiedsontwikkelaar die nieuwbouw woonomgevingen realiseert in Nederland en Duitsland. Sinds onze oprichting in 1946, toen nog onder de naam van Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 356.000 woningen mogelijk gemaakt. Met trots zien we dat er vandaag meer dan één miljoen mensen in woonwijken wonen waarin onze bijdrage zichtbaar is. Dat doen we vanuit onze maatschappelijke overtuiging dat iedereen recht heeft op een fijn thuis in een prettige leefomgeving. En dat blijven we doen, zodat fijn wonen ook voor de komende generaties mogelijk blijft.

We kunnen de uitdagingen aan
Nederland groeit, en hiermee groeit ook de woonvraag en diversiteit aan woonwensen. Ruimte is een schaars goed. Daarnaast stelt verduurzaming nieuwe eisen aan hoe we woongebieden ontwikkelen.

Alle ontwikkelingen zetten de betaalbaarheid en bereikbaarheid van wonen onder druk. Een grote groep mensen dreigt tussen wal en schip te raken. Betaalbare huurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen worden nauwelijks aangeboden. Flinke uitdagingen, die BPD als stille kracht achter wonend Nederland aankan.

We zijn waarmakers met slagkracht
Onze grote maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we ook de komende jaren waarmaken. En dat kunnen we. Dankzij onze sterke financiële positie kunnen we snel reageren op woonvraagstukken. En het geeft ons een lange adem, waardoor we lange trajecten als gebiedsontwikkeling doorstaan.

Ons ijzersterke netwerk helpt
Ook onze lokale aanwezigheid en ons ijzersterke netwerk helpen ons onze grote ambities waar te maken. We werken niet vanuit één kantoor, maar zijn in alle regio’s van Nederland sterk vertegenwoordigd en actief in vrijwel alle gemeentes. Hierdoor begrijpen we lokale behoeften en uitdagingen als geen ander.

We investeren veel tijd in het bouwen van duurzame relaties. Zo kunnen we altijd de juiste mensen bij elkaar brengen. Of dat nou wethouders, ambtenaren, bestuurders van woningcorporaties, ontwikkelende aannemers, architecten, mobiliteitsdeskundigen of andere specialisten zijn. We zijn echte verbinders.

De kracht van de juiste keuzes
Als grote gebiedsontwikkelaar pakken we een enorme diversiteit aan projecten aan. Dat is onze kracht, maar dat vereist ook dat we de juiste keuzes blijven maken.

Bij alles wat we doen vragen we ons af: hoe dragen we het beste bij aan het bereikbaar maken van woonomgevingen? Alleen zo kunnen we de uitdagingen van een snel veranderende markt de baas.

Gisteren, vandaag, morgen
Met onze slagkracht en verbindingskracht nemen we de grootste woonuitdagingen aan. Dat deden we gisteren, dat doen we vandaag, en dat doen we morgen. Zo zorgen we voor een thuis voor iedereen.

Feiten en cijfers

Wij staan voor een integrale aanpak
BPD ontwikkelt inclusieve gebieden en wijken waarin mensen plezierig kunnen wonen, werken en ontspannen. Dat zijn vitale wijken: goed bereikbaar per fiets, auto en/of openbaar vervoer, bestemd voor diverse doelgroepen, met betaalbare en energiezuinige woningen. BPD wil woonomgevingen creëren van een hoog niveau. Zowel binnenstedelijk als aan de randen van de stad en daarbuiten. Hieraan tegemoetkomen is alleen mogelijk met een integrale aanpak, waarin de maatschappelijke opgave, het gemeenschappelijk belang en de individuele woonwensen met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Samen met onze partners zoeken we altijd naar een gebalanceerde afweging van al die individuele belangen, zodat we een optimaal totaalresultaat kunnen bereiken. Gezien de omvangrijke en ingewikkelde actuele bouwopgave geloven wij dat onze integrale aanpak de beste kansen biedt om steden en gebieden succesvol te ontwikkelen.

Wij ontwikkelen duurzaam en verantwoord
BPD heeft de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de samenleving. Energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en gezondheid zijn onze leidende principes, zowel bij de transformatie van de bestaande stad als bij onze nieuwbouwontwikkelingen. Duurzame gebiedsontwikkeling vraagt om een brede, integrale en inhoudelijke blik. Het uiteindelijke gebruik van de woning door de klant staat daarbij voor ons altijd centraal. Daarom werkt BPD bijvoorbeeld nauw samen met gemeenten aan klimaatbestendige oplossingen. Duurzame producttoepassingen verbinden wij aan persoonlijk voordeel voor de bewoner zoals lagere woonlasten als gevolg van energiebesparing.

Wij zorgen voor betaalbare woningen
BPD vindt dat wonen voor iedereen toegankelijk moet zijn én blijven, zowel in de stad als daarbuiten. Wij zien het als onze maatschappelijke taak om betaalbare woningen aan te bieden en ervoor te zorgen dat wonen betaalbaar blijft. Ook in de toekomst. Daarom hebben we eind 2019 BPD Woningfonds opgericht. Het fonds zal binnen tien jaar bestaan uit 15.000 duurzame, betaalbare appartementen en eengezinswoningen, bestemd voor mensen met een middeninkomen. Met BPD Woningfonds dragen we actief bij aan de ambities van gemeenten en woningcorporaties om meer mensen toegang te geven tot een betaalbare woning. Dat is nu meer van belang dan ooit, omdat steeds meer mensen naar de stad trekken. Die trend naar wonen in stedelijke agglomeraties is sterk zichtbaar in Nederland en Duitsland.

Walter de Boer

Walter de Boer

CEO BPD

Carl-Jan Kreikamp

Carl-Jan Kreikamp

CFRO BPD

Gea Voorhorst

Gea Voorhorst

Directeur Legal & Compliance

Frans Holleman

Frans Holleman

Directeur regio Noord-Oost & Midden

Niels Bossink

Niels Bossink

Directeur regio Noord-Oost & Midden

Harm Janssen

Harm Janssen

Directeur regio Noord-West

Patrick Joosen

Patrick Joosen

Directeur regio Zuid-West

Wim de Haas

Wim de Haas

Directeur regio Zuid-West

Erik Leijten

Erik Leijten

Directeur regio Zuid

Desirée Uitzetter

Desirée Uitzetter

Directeur Gebiedsontwikkeling

Maarten Janssen

Maarten Janssen

Directeur Human Recources

Anoeska van Leeuwen

Anoeska van Leeuwen

Directeur Marketing & Communicatie

Jessie Wagenaar

Jessie Wagenaar

Directeur Verkoop & Gebiedsmarketing

Historie

Rabobank en BPD richten eind 2019 BPD Woningfonds op. Een uniek woningfonds in Nederland dat volledig bestaat uit betaalbare, duurzame, nieuwbouw huurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen. Deze huurappartementen en eengezinswoningen worden bij het fonds aangebracht door gebiedsontwikkelaar BPD en blijven langjarig voor middeldure huur beschikbaar.

Na een intensieve renovatie en transformatie, vestigt het hoofdkantoor van BPD zich in het voormalig Burgerweeshuis in Amsterdam. Ook het regiokantoor Noord-West vestigt zich in dit Rijksmonument. Op 15 november verkoopt BPD haar Franse dochter BPD Marignan.

BPD is per 1 juli 2017 een rechtstreeks onderdeel van Rabobank. Hierdoor kan BPD, als onderdeel van een solide aandeelhouder, haar strategie gericht op een krachtig groeiperspectief verder vormgeven.

In januari verandert Bouwfonds haar naam in BPD. Hiermee bekrachtigt de organisatie haar wens zich nadrukkelijker te positioneren als Europese gebiedsontwikkelaar.

BPD opent haar tot dan laatste kantoor, in Berlijn. Dit past in de strategie van BPD aanwezig te zijn in economisch krachtige regio’s. Berlijn brengt het aantal kantoren van BPD op dertig in haar drie kernlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Van 2006 tot 2017 maakt BPD deel uit van Rabobank als onderdeel van Rabo Vastgoedgroep. Dat geeft BPD financiële kracht en stabiliteit en toegang tot een bron aan internationale kennis en expertise.

In 2001 volgt een nog grotere uitbreiding. In Frankrijk nemen we de gerenommeerde projectontwikkelaar Marignan Immobilier over, opgericht in 1970, die verder gaat onder de naam Bouwfonds Marignan Immobilier. Ons jongste familielid heeft momenteel zes regionale vestingen en vijftien agentschappen. Sinds haar oprichting heeft zij  bijna 30.000 woningen en zo’n 100.000 m2 commercieel vastgoed gerealiseerd.

In een bewegende wereld verandert veel, en toen rond de eeuwwisseling de Nederlandse overheid het realiseren van woningen niet meer tot haar kerntaken rekende, kwam het semi-overheidsbedrijf dat we lang waren in handen van de ABN AMRO.

In 1993 steken we de Nederlandse landsgrens over en slaan we onze vleugels uit. In Duitsland starten we Bouwfonds Immobilienentwicklung dat vandaag een stevige top 3-positie inneemt en sinds haar oprichting meer dan 8.500 woningen heeft gerealiseerd. We zijn in Duitsland met name actief in de stedelijke gebieden en hebben daar acht regionale vestigingen.

Bouwfonds Nederlandse Gemeenten wordt in 1956 onze tweede naam, nadat in het hele land belangstelling ontstaat voor de bijdrage die we leveren aan het verkleinen van de woningnood.

In het Nederland van vlak na de Tweede Wereldoorlog heersen grote tekorten, ook aan betaalbare woningen. Verliefde stellen moeten hun bruiloft uitstellen en pas getrouwde echtparen nemen hun intrek in de vaak gehorige achterkamer van een familielid. In die dagen ontstaat het idee om bouwkassen op te richten, gemeentelijke fondsen, die de financiering van nieuwe woningen mogelijk maken. Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, luidt in 1946 onze eerste naam.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en ons werk in Nederland.

Ja, ik meld me aan

Kijk ook op

Wij gebruiken cookies

Onze website gebruikt kleine bestanden, cookies genaamd, waarmee wij uw online ervaring kunnen personaliseren. BPD gebruikt op deze site alleen noodzakelijke en geanonimiseerde statistische cookies. Door verder gebruik te maken van deze website of door te klikken op 'accepteren' gaat u met deze cookies akkoord.