Project 16/47

OolderVeste

Roermond

Het verhaal achter OolderVeste

OolderVeste is een gebied van 70 hectare waarop een nieuwe woonwijk verrijst met in totaal 895 woningen. Het plan staat helemaal op zichzelf. Na overstromingen door hoogwater van de Maas in de jaren '90, is veiligheid van het allergrootste belang. Nu is OolderVeste veruit het veiligste woongebied in de omgeving. Het plan wordt omringd door een groene zone die tevens onderdeel uitmaakt van het watersysteem. Centraal in het plangebied ligt de Veste. Dit deel ligt hoger, kent meer verdichting en is ommuurd. Eromheen ligt het zogeheten ommeland, dat bestaat uit verschillende delen: De Velden, Bos en Lommer, en Wonen aan het water. Elk deel kent een eigen sfeer en architectuur. Uitstekend in de Oolderplas ligt een landtong: OolderVeste Aan ’t Water, waar naar Amerikaans voorbeeld luxe woningen aan het water komen, voorzien van ruime veranda’s. Met de Oolderplas op steenworp afstand én het gezellige stadscentrum van Roermond om de hoek, is het een ideale plek om het beste van stad en natuur te kunnen beleven.

OolderVeste in getallen

70 hectare
plangebied
35 hectare
woongebied
895
woningen
1.000.000
zand gebruikt voor ophoging
Oolderveste Roermond Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Het watersysteem

OolderVeste heeft geen regenwaterrioleringssysteem. Door een kleilaag in de bodem kan het hemelwater niet goed infiltreren en daarom is het regenwatersysteem in het plan extra belangrijk. Al het hemelwater dat op de daken en de bestrating valt, wordt afgevoerd naar de openbare weg. Kolken (putten) en goten leiden het water voor zover het niet wordt opgenomen in de bodem vervolgens naar greppels en graften, waarna het terechtkomt in de zogeheten ‘groene slenk’ die OolderVeste omringt. Van daaruit gaat het water naar de Maas. Door deze oplossing wordt schoon water (hemelwater) gescheiden van vuil water (water dat huishoudens gebruiken voor toiletspoeling, de wasmachine, douchen, enz.). Dat ontlast de waterzuiveringsinstallaties van het waterbedrijf.

Een bijzondere wijk met aantrekkingskracht tot ver buiten de regio
Martijn Knapp
Martijn Knapp
Ontwikkelaar
Mail Martijn Knapp

De ontwikkeling van OolderVeste

Oolderveste Roermond Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Oolderveste Roermond Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Oolderveste Roermond Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Oolderveste Roermond Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

De weerstand tegen de komst van OolderVeste was aanvankelijk groot. Veel mensen vonden het onverstandig om zo dicht bij het water te gaan bouwen. Inwoners van Herten en Merum vreesden dat de identiteit van hun gemeenschap zou verwateren, doordat de nieuwe wijk zou samensmelten met de bestaande kernen. Door de kwaliteit van het plan en proactieve communicatie werd het plan uiteindelijk omarmd.

Bij elkaar zijn 870 zienswijzen ingediend tegen het ontwerp van OolderVeste, waarvan 350 uit Herten. Die leidden tot circa vijftig bezwaarprocedures. Tegen het plan is geprocedeerd tot aan de Raad van State, die in oktober 2002 de bezwaren ongegrond verklaarde, waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk werd. Met de komst van OolderVeste ontstond er een veel steviger draagvlak voor dagelijkse voorzieningen in de naastgelegen kern van Herten, zoals een basisschool, kinderopvang, supermarkt en bakker. Dat OolderVeste er is gekomen, heeft ook veel te maken met proactieve en continue communicatie. Via onder meer een fysiek infocenter, nieuwsbrieven, website en een toegankelijke directievoerder, heeft BPD van begin af aan iedereen aangehaakt en meegenomen.

Na overstromingen in het gebied in de jaren 90, was waterveiligheid voor de inwoners van het allergrootste belang bij de ontwikkeling van OolderVeste. BPD krijgt in 2000 de concessie om de locatie te ontwikkelen. Klimaatadaptatie was vanaf dat moment een belangrijk speerpunt.

Om hoogwater te weerstaan zijn damwanden en dijklichamen met afsluitbare coupures aangelegd. Vervolgens is het plangebied 2 meter opgehoogd om het kwelwater tegen te gaan. Het overstromingsrisico is zo teruggebracht tot 1:1250. Dit wil zeggen dat de theoretische kans bestaat dat het gebied eens in de 1250 jaar overstroomt. Dat is vele malen veiliger dan de wettelijke norm van 1:300 en daarmee is OolderVeste veruit het veiligste woongebied in de omtrek.

Oolderveste Roermond Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

OolderVeste werd door alle ingrepen met voorsprong de meest waterveilige plek aan de Maas in de regio. Bijzonder is dat de omgang met het water ook nadrukkelijk zichtbaar is in de inrichting van de wijk.

Ontdek het gebied

Onze Partners

Op de hoogte blijven van ons werk?