Project 03/47

Domein aan de Dommel

Sint-Michielsgestel

Het verhaal achter Domein aan de Dommel

In het nieuwe Domein aan de Dommel staan rust, privacy en geborgenheid hoog in het vaandel. Voor de leerlingen, cliënten en werknemers van onderwijs- en zorginstelling Kentalis, maar ook voor de nieuwe bewoners en gebruikers van het gebied. Het monumentale hoofdgebouw krijgt een nieuwe bestemming, waar naast diverse voorzieningen voor de doelgroepen van Kentalis, ook wonen en verblijven samenkomen. Ook is er plek voor nieuwbouw: twee autoluwe woongebieden worden zorgvuldig ingepast in de natuur. Het vormen van een zo hecht mogelijke gemeenschap voor iedereen staat voorop in Domein aan de Dommel. Een nieuwe gemeenschap gaat hier echt samenleven.

Domein aan de Dommel in getallen

467
woningen in totaal
45 %
betaalbare woningen
80
sociale huurwoningen
46
middenhuurwoningen
> 4000 m2
commerciële en maatschappelijke voorzieningen
19 ha
natuur en landschap
Domein Aan De Dommel Sint Michielsgestel Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Adaptief en verbindend landschap

Het landschap van het Domein aan de Dommel speelt een onschatbare rol en is een constante factor die voor rust en samenhang zorgt. In het landschap ontmoeten bewoners en gebruikers elkaar. Het Kentalis-terrein vormt een groene, verbindende schakel tussen de twee dorpshelften van Sint-Michielgestel. Daarnaast is het onderdeel van een rivierlandschap dat vanuit de rivierloop via een bomenrijke zone uitloopt naar een parkachtige omgeving. Het nieuw gecreëerde waterlandschap aan de Dommel vormt een bijzonder woonmilieu, voegt verblijfs- en recreatiewaarde toe en zorgt voor de noodzakelijke waterberging in het gebied.

Domein aan de Dommel is een plek waar geschiedenis, vernieuwing en verduurzaming samenkomen. Het wordt een omgeving voor wonen, leren, zorg, werken en elkaar ontmoeten
Frans Van Den Boomen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Frans van den Boomen
Ontwikkelingsmanager
Mail Frans van den Boomen

De ontwikkeling van Domein aan de Dommel

Bij de start van de planvorming is een zorgvuldige keuze gemaakt in het selecteren van partners en adviseurs, om zo de beste expertise op de kennisdomeinen leren, zorg en duurzaam- en betaalbaar wonen aan boord te halen. Deze bijzondere locatie verdient dat en de misie van BPD onderstreept dit.

Woningbouw gaat in Domein aan de Dommel samen met het versterken van natuurwaarden en vergroten van de biodiversiteit. Door een zorgvuldig ontwerp kan de natuur verder doordringen in het gebied en ontstaat een klimaatadaptieve plek die toegankelijk is voor bewoners en gebruikers. Met het naar binnenhalen van rivier de Dommel, draagt de gebiedsontwikkeling bij aan de wateropgave in de omgeving en wordt de leef- en verblijfskwaliteit versterkt. Dankzij een innovatief mobiliteitsconcept ontstaat een autoluw gebied en een brugverbinding met het dorp Sint-Michielsgestel zorgt voor een goede verbinding voor voetgangers en fietsers met de omgeving. De gebiedsontwikkeling wordt bovendien energieneutraal, wat zorgt voor lage energiekosten en een bijdrage aan de energietransitie.

In Domein aan de Dommel is betaalbaar wonen bereikbaar voor de middeninkomens. Bijna de helft van de woningen in het gebied is bestemd voor het betaalbare huur- en koopsegment.

Het doel is de betaalbare woningen op de lange termijn betaalbaar te houden. Een nauwe samenwerking met woningcorporatie Woonmeij voor de sociale huurwoningen en BPD Woningfonds voor de middenhuurwoningen maakt dit mogelijk. Een gedeelte van de betaalbare woningen komt in de bestaande gebouwen en zijn bestemd voor specifieke doelgroepen. Deze woningen bevinden zich op een prominente locatie, waardoor de nieuwe bewoners in het hart van de gemeenschap vormen.

Domein Aan De Dommel Sint Michielsgestel Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Het voormalig hoofdgebouw van Koninklijke Kentalis is en blijft onlosmakelijk verbonden met Sint-Michielsgestel. Het terrein krijgt een nieuw leven voor wonen, werken, leren, zorg en ontmoeten. Bovendien komt Domein een de Dommel de verbinding tussen de twee dorpshelften ten goede.

Ontdek het gebied

Onze partners

Onze partners over Domein aan de Dommel
Ik ben enthousiast over de gepresenteerde ontwikkeling ‘Domein aan de Dommel'. Het wordt een prachtige nieuwe woonwijk aan de Dommel, een verrijking voor ons dorp. Het biedt kansen voor een diverse gemeenschap waar bewoners, jong en oud, elkaar ontmoeten. Dankzij de nauwe samenwerking met BPD, Kentalis en andere betrokken partijen ontstaat er een nieuw gebied om te wonen en leven, waar geschiedenis en vernieuwing samenkomen.
Lianne van der Aa
Wethouder Gemeente Sint-Michielsgestel
Het hoofdgebouw en het terrein zijn een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Kentalis. Als directe buren hechten we grote waarde aan een goede samenwerking met BPD. We zijn blij dat BPD heeft beloofd dat het belang van onze cliënten en leerlingen - die doof of doofblind zijn en/of een communicatief meervoudige beperking hebben – een grote rol speelt in hun plannen en dat het behoud van een beschermde omgeving een belangrijk uitgangspunt is bij de herontwikkeling in de komende jaren
Herbert van Petersen
Sectormanager a.i. Wonen en Dagbesteding Kentalis

Op de hoogte blijven van ons werk?