Project 06/47

De Mix

Utrecht

Het verhaal achter De Mix

Op de plek van 80 sociale huurwoningen in Utrecht Overvecht komen 179 nieuwe middenhuurwoningen, die door BPD Woningfonds worden afgenomen en verhuurd. Elders in de stad – op het voormalige Defensieterrein en de Oudenoord – komen daar 135 sociale huurwoningen voor terug. Deze uitruil, mogelijk gemaakt door BPD, Woonin en gemeente Utrecht, zorgt voor een betere mix in drie verschillende wijken. In Overvecht komen behalve nieuwe woningen ook bedrijfsruimtes voor ondernemers uit de buurt plus een ruimte voor een buurtvader waar mensen elkaar ook kunnen ontmoeten. Samen met bewoners is met succes gewerkt aan het behoud van het centrale plein en meer groen.

De Mix in getallen

179
middenhuurwoningen in Overvecht
135
sociale huurwoningen in andere wijken
4
bedrijfsruimten met betaalbare huren
De Mix Utrecht Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Over grenzen kijken voor meer betaalbare woningen

Als er alleen binnen de projectgrens in Overvecht was gekeken dan zouden 80 sociale huurwoningen vervangen zijn door 179 middenhuurwoningen voor BPD Woningfonds, met een mooie nieuwe groene openbare ruimte voor de hele wijk. Door over de grenzen heen te kijken, zorgen BPD, gemeente Utrecht en woningcorporatie Woonin (voorheen Mitros) ervoor dat het aantal sociale huurwoningen stadsbreed niet daalt. Het neemt zelfs toe, door 135 sociale huurwoningen terug te bouwen in wijken waar dit aandeel nog laag is. Zo is de stad Utrecht 314 nieuwe betaalbare woningen rijker, en zijn deze woningen beter verdeeld over de stad.

Met de bouw van nieuwe, duurzame woningen en een sterk vergroende openbare ruimte, hopen we op meer onderlinge verbinding tussen bewoners in de buurt
Carina Hak BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Carina Hak
Gebiedsontwikkelaar
Mail Carina Hak

De ontwikkeling van De Mix

De Mix Utrecht Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
De Mix Utrecht Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
De Mix Utrecht Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
De Mix Utrecht Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

De Mix voegt niet alleen nieuwe woningen toe. Er wordt ook geïnvesteerd in bedrijfsruimten voor jonge ondernemers, een plek voor de buurtvader en vergroening van het plein.

Overvecht kent al jaren problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. De Mix gaat hier niet aan voorbij en zorgt ervoor dat de buurtvader een nieuwe locatie krijgt aan het plein. Daar kan hij zijn rol als ‘ogen op de straat’ en aanspreekpunt voor bewoners blijven vervullen. Voor ondernemers uit de buurt is plek in de plint van de nieuwbouw. Hier worden vier bedrijfsruimtes ingericht, met een betaalbare huur. Dit verlaagt de drempel voor jonge, lokale ondernemers om een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten.

In De Mix worden 179 middenhuurwoningen voor BPD Woningfonds gerealiseerd en 80 sociale huurwoningen gesloopt. Maar daar komen 135 nieuwe sociale huurwoningen elders in de stad voor terug.

Gemeente Utrecht, woningcorporatie Woonin en BPD hebben over de grenzen van de eigen projecten heen gekeken. Dat heeft deze uitruil mogelijk gemaakt, waarbij voor de 80 gesloopte sociale huurwoningen in Overvecht elders in de stad 135 nieuwe, betere en duurzame sociale huurwoningen worden teruggebouwd. Deze nieuwe woningen worden ontwikkeld door BPD en door Woonin verhuurd. Dankzij deze aanpak beschikt Utrecht straks per saldo over 234 meer betaalbare duurzame woningen, die beter over de stad verdeeld zijn.

Duurzaamheid krijgt binnen De Mix gestalte op meerdere niveaus: in het vastgoed, binnen de openbare ruimte en in sociaal opzicht. 

De nieuwe woningen zijn gasloos, energieneutraal en voorzien van een luchtwaterwarmtepomp. Dat betekent lage energielasten voor de bewoners van de sociale- en middenhuurwoningen. De nieuwbouw wordt grotendeels gerealiseerd op de footprint van de oude bebouwing. Hierdoor blijft het plein, zoals de bewoners graag wilden, gespaard. Deze openbare ruimte wordt voorzien van een waterberging. Daarnaast krijgt het plein een kwaliteitsimpuls, in de vorm van meer groen en een inrichting die ontmoetingen tussen bewoners stimuleert.

De Mix Utrecht Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

De Mix vergroot de voorraad betaalbare woningen in de stad met nieuwbouw van middenhuur en terugbouw van sociale huur. Binnen het project is ruimte voor maatschappelijke voorzieningen en vergroening van de openbare ruimte, die ontmoetingen tussen buurtbewoners stimuleren.

Ontdek het gebied

Onze partners

Op de hoogte blijven van ons werk?