Project 27/38

Reeve

Kampen

Het verhaal achter Reeve

In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier, waarin Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeenten en provincies heeft gezorgd voor de veiligheid van het rivierengebied in Nederland, is de afgelopen jaren het Reevediep aangelegd. Reevediep is een nieuwe rivierarm van de IJssel naar het Drontermeer. Dankzij deze ‘bypass’ kan de waterstand van de IJssel bij hoogwater binnen de perken blijven en houden inwoners van Kampen en omgeving op deze manier voortaan droge voeten. Langs het Reevediep is een klimaatdijk gebouwd van ongekende proporties: 130 meter breed en 2 kilometer lang. De robuuste waterkering is bestand tegen situaties die een veranderend klimaat met zich meebrengen, zoals hoge waterstanden. Maar de uitzonderlijke breedte biedt ook ruimte voor wonen, recreatie en nieuwe natuur. De hoogwaterbeschermingsopgave van het Rijk gaat hier dus een 1, 2, 3-tje aan met natuurontwikkeling in de provincie én nieuwe woonruimte in de gemeente Kampen. Reeve laat zo mooi zien dat geslaagde gebiedsontwikkeling een kwestie is van het doordacht combineren van uiteenlopende belangen.

Reeve in getallen

600
woningen
320
koopwoningen (inclusief circa 6 woonboten)
54
sociale huurwoningen
226
vrije kavels
BPD Reeve in Kampen
Wonen op een klimaatdijk

Wonen op een dijk is op zich niet nieuw. Dubbel ruimtegebruik van een dijk is dat ook niet. Nederland heeft bijvoorbeeld al dijken met een parkeergarage erin. Het unieke van Reeve is hier de omvang in relatie tot de functies. Deze ‘superdijk’ is zo breed dat er woningen op, tegenaan en zelfs half in kunnen worden gebouwd. De woningen in Reeve zijn er in verschillende soorten en maten: rijwoningen, 2 onder 1 kapwoningen en vrijstaande woningen, met een kleine of grote tuin. Reeve wordt een waterrijk en gevarieerd dorp. Dat is interessant voor mensen die zich aangetrokken voelen tot het buitenleven.

In de directe omgeving van Reeve komen vele kilometers extra fiets- en wandelpaden en vaarroutes met een eigen buitenhaven
Andre La Riviere Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
André la Rivière
Ontwikkelingsmanager
Mail André la Rivière

De ontwikkeling van Reeve

Reeve in beeld

BPD Reeve in Kampen
BPD Reeve in Kampen
BPD Reeve in Kampen
BPD Reeve in Kampen

Het stedenbouwkundig plan van Reeve is gericht op flexibiliteit en aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen. Er is een raamwerk gemaakt dat waterstructuren, groengebieden en ontwikkelvelden definieert, maar daarbinnen kunnen verschillende woonsferen een plek krijgen. Het plan staat daarmee open voor verschillende nieuwe initiatieven, inzichten en functies.

Reeve krijgt vanaf het begin een typerende sociale structuur. Er komt een echte dorpskern die saamhorigheid mogelijk maakt. Op het dorpsplein vind je straks een multifunctioneel gebouw dat bewoners zelf kunnen vormgeven. Die collectiviteit zie je overal terug: samen zorgen de bewoners bijvoorbeeld voor de waterhuishouding en misschien ook voor lokale energie. Mensen zullen in dit dorp veel samen doen, met respect voor elkaar en voor de omgeving.

BPD Reeve in Kampen

De klimaatdijk (130 meter breed, 2 kilometer lang) is bestand tegen ongekend hoge waterstanden en biedt dankzij zijn afmetingen ook ruimte voor wonen, recreatie en nieuwe natuur. Ook achter de dijk is ruimte voor wonen in een groen, waterrijk milieu.

Ontdek het gebied

Onze partners

Op de hoogte blijven van ons werk?