Privacy statement

We verwerken persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u hoe en waarom we dit doen.

Naam en adres verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wetten en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming is:

 • BPD Europe B.V.
  IJsbaanpad 1
  1076 CV Amsterdam
  Postbus 51262
  1007 EG Amsterdam
  +31 20 304 99 99
  [email protected]

Contactgegevens van de privacy officer

U kunt contact opnemen met de privacy officer van BPD Europe B.V. via e-mail op [email protected] of per brief via:

 • BPD Europe B.V.
  t.a.v. afdeling Compliance & Privacy
  IJsbaanpad 1
  1076 CV Amsterdam
  Postbus 51262
  1007 EG Amsterdam

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

BPD Europe is een organisatie waar BPD Ontwikkeling, BPD Immobilienentwicklung en BPD Woningfonds deel van uitmaken. Voor onze klanten (kopers en huurders) en voor onze medewerkers hebben wij aparte privacy statements. Dit privacy statement is opgesteld voor onze zakelijke relaties, omdat wij van hen andere soorten persoonsgegevens verwerken.

Wij verwerken persoonsgegevens van zakelijke relaties voor verschillende doeleinden. Dat varieert van het toesturen van onze magazines en nieuwsbrieven, tot het uitvoeren van due diligence-onderzoeken in het kader van een zakelijke samenwerking. Bij het opvragen van uw persoonsgegevens wordt door ons het doel van de verwerking hierbij aangegeven. Mocht u hier vragen of suggesties voor hebben, dan verzoeken wij u deze via het bovengenoemde e-mailadres van onze afdeling Compliance & Privacy door te geven.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

BPD Europe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we een relatie hebben, hebben gehad of nog willen krijgen:

 • bezoekers van onze websites en social media kanalen;
 • geïnteresseerden die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en/of ons magazine;
 • zakenpartners van wie gegevens worden opgevraagd t.b.v. een due diligence-onderzoek.

Welke regels gelden bij het verwerken van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn we gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien. Daarnaast verwerken we alleen persoonsgegevens als we voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

 • we beschikken over uw toestemming;
 • we werken toe naar het tot stand komen van een zakelijke overeenkomst;
 • we hebben een gerechtvaardigd belang;
 • we moeten aan een wettelijke verplichting voldoen.


Wanneer een due diligence-onderzoek plaatsvindt in het kader van een zakelijke samenwerking, maken  toetsingen in systemen daar onderdeel van uit. BPD heeft dit onderzoek, in veel gevallen, verplicht gesteld voor het tot stand komen van overeenkomsten met zaken- en samenwerkingspartners. Bij het verzoek om  gegevens hiervoor aan te leveren wordt toegelicht waarom en voor welke doeleinden BPD deze gegevens gebruikt.

Wat zijn uw rechten bij het verwerken van persoonsgegevens?

Verwerken we uw persoonsgegevens, dan heeft u de volgende rechten. U mag:

 • uw persoonsgegevens inzien (artikel 12, lid b van de AVG);
 • uw persoonsgegevens laten aanpassen als ze onjuist zijn (artikel 12, lid b van de AVG);
 • uw persoonsgegevens laten verwijderen als daarvoor een aanleiding is (artikel 12, lid b van de AVG);
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
 • bezwaar maken tegen een eventuele overdracht van persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
 • uw persoonsgegevens opvragen, zodat ze overgedragen kunnen worden (dataportabiliteit, artikel 20 van de AVG);
 • een verzoek doen om volledig vergeten te worden (recht op vergetelheid, artikel 17 van de AVG);
 • een verzoek doen om persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken, omdat ze onjuist of niet meer nodig zijn of omdat de verwerking onrechtmatig is (artikel 18 en 21 van de AVG);
 • een verzoek doen om een menselijke blik wanneer er sprake is van besluitvorming die volledig op basis van geautomatiseerde gegevens plaatsvindt (artikel 22 van de AVG).


Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of ons magazine maken we een online profiel voor u aan. U kunt uw profiel bereiken via bpd.nl/profiel of door te klikken op de link ‘Mijn profiel’ onderaan onze nieuwsbrieven. Via uw online profiel kunt u zelf uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Heeft u geen online profiel of geen toegang (meer) tot uw profiel, dan kunt u een overzicht van uw persoonsgegevens opvragen via [email protected]. Voordat we het overzicht toesturen, willen we altijd eerst uw identiteit vaststellen. Op verzoek kunnen wij de gegevens vervolgens aanpassen of verwijderen zoals hierboven aangegeven.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Website
Op onze website vindt u informatie over onze kennis over gebiedsontwikkeling en over gebieden die wij ontwikkelen. We meten het gebruik van onze websites, zodat we deze informatie steeds verder kunnen verbeteren. We verwerken bijvoorbeeld gegevens over het aantal bezochte pagina’s en hoe lang u daarop blijft. Daarnaast geeft surf- en klikgedrag ons inzicht onderwerpen waarvoor de meeste belangstelling is. Hierover vertellen we meer op onze cookiepagina.

Nieuwsbrief en magazine
Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en/of ons magazine. Uw e-mailadres gebruiken we voor correspondentie over uw abonnement en het versturen van de nieuwsbrief. Ook kunt u met uw e-mailadres inloggen en online uw gegevens en voorkeuren inzien, wijzigen en verwijderen. Uw aanhef, voornaam en achternaam gebruiken we om communicatie met u zo persoonlijk mogelijk te maken. Om onze informatievoorziening zo goed mogelijk af te stemmen op uw informatiebehoefte, vragen we u uw functie, organisatienaam, organisatietype en interessegebieden aan ons door te geven. En als u zich aanmeld voor het magazine gebruiken we uw adresgegevens voor het versturen van het magazine.

U kunt uw aanmelding voor een nieuwsbrief en het magazine altijd opzeggen. Afmelden voor nieuwsbrief kan via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief en uw profiel op onze website. Afmelden voor het magazine kan ook via uw online profiel of door te mailen naar [email protected]. Via uw online profiel kunt u uw gegevens altijd inzien, aanpassen en verwijderen.

Wij meten het leesgedrag van de nieuwsbrieven en het verkeer van nieuwbrieven naar onze website. Zo kunnen we onze informatievoorziening steeds verder verbeteren. Deze gegevens zijn echter niet herleidbaar naar u als persoon.

Social media
We meten het verkeer van en naar social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Dit doen we om onze informatievoorziening via de verschillende kanalen steeds verder te verbeteren. Via LinkedIn kunt u zich met behulp van vooraf gevulde formulieren ook aanmelden voor onze nieuwsbrief of magazine.

Fotografie en video
Het komt regelmatig voor dat we gebeurtenissen vastleggen en erover publiceren in de media. Nodigen wij u uit voor zo’n gebeurtenis, dan kan het zijn dat er foto’s of video’s worden gemaakt voor artikelen, social media of onze websites. Wij besteden veel aandacht aan de bescherming van privacy van personen op afbeeldingen die wij gebruiken. Opnames en publicaties van journalisten vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Klachten
Als u niet tevreden bent over onze werkwijze kunt u via onze website een klacht bij ons indienen. We vragen om uw e-mailadres om u een ontvangstbevestiging te sturen en/of u te informeren over de afhandeling van de klacht. Ook kunt u uw telefoonnummer doorgeven als u telefonisch geïnformeerd wil worden. Uw aanhef, voornaam en achternaam gebruiken we om communicatie met u zo persoonlijk mogelijk te maken. Na afhandeling van de klacht worden deze gegevens maximaal zeven jaar bewaard.

Wettelijke verplichtingen
Om aan de (internationale) wet- en regelgeving te voldoen, moeten we gegevens verzamelen. Zo kan het verplicht zijn om gegevens aan een overheidsinstelling of toezichthouder te verstrekken.

Due diligence-onderzoeken
Voor het uitvoeren van due dilligence-onderzoeken worden kopieën van identiteitsbewijzen opgevraagd. Deze worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden en mogelijk verificatiedoeleinden. Direct na de identificatie en verificatie worden de kopieën verwijderd. Alleen volledige namen en geboortedatum worden bewaard; deze worden gebruikt voor periodieke toetsing op negatieve nieuwsaandacht en om te onderzoeken of de gegevens voorkomen sanctielijsten. BPD is verplicht deze toetsing uit te voeren.

Hoe gaan we om met persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en bewaren ze niet langer dan nodig is. De gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die hier vanwege hun functie toegang toe hebben. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de afgesproken doeleinden. Het kan zijn dat er een dusdanig nauwe verwantschap tussen de doeleinden bestaat dat wij persoonsgegevens mogen hergebruiken. Willen we er meer mee doen, dan zullen we u eerst om toestemming vragen.

Hoe gaan we om met het delen van persoonsgegevens met derde partijen?

Soms schakelen we derden in om persoonsgegevens te verwerken. Denk daarbij aan drukkerijen, maar ook aan partijen die ons ondersteunen bij onze bedrijfsvoering of dienstverlening. Gegevens die worden opgevraagd in het kader van due diligence-onderzoeken naar aanleiding van een zakelijke samenwerking, delen wij niet met andere partijen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, hangt af van de relatie die u met BPD heeft. Heeft u zich via de website aangemeld voor de nieuwsbrief of ons magazine? Dan bewaren we uw gegevens totdat u zichzelf uitschrijft. Dat kan via uw online profiel op onze website of via de link ‘Afmelden’ in de nieuwsbrief. Als u zich uitschrijft, verwijderen wij uw e-mailadres binnen zeven dagen van de verzendlijst. Wilt u al uw gegevens verwijderen? Dat kan via uw profiel op onze website. Uw gegevens worden dan binnen twee dagen verwijderd.

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

Wij gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u een vraag, een verzoek of wilt u een klacht indienen? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. U kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement, indien nodig, te wijzigen en te publiceren op onze website. De bijgewerkte privacy statement wordt van kracht na publicatie, met inachtneming van het toepasselijke recht. Indien wij reeds gegevens over u hebben verzameld die door de wijziging worden beïnvloed en/of onderworpen zijn aan een wettelijke informatieplicht, zullen wij u ook op de hoogte brengen van eventuele belangrijke wijzigingen in onze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 18 april 2024.