Privacy statement

Privacy statement

We verwerken persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u hoe en waarom we dit doen. Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement, stuur dan een e-mail naar [email protected]

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

We zijn een gebiedsontwikkelaar die zich inzet voor het verwezenlijken van leefomgevingen. Natuurlijk, we zijn een commercieel bedrijf, maar we zien onszelf toch vooral als een onderneming met een maatschappelijke taak. Met idealen die niet alleen van bedrijfseconomische aard zijn. We delen graag de ervaringen en de kennis die we opdoen in de landen waarin we opereren, over ons vak, over de ontwikkelingen in de verschillende woningmarkten en over woonwensen van de consument. Om die kennis gericht met u te kunnen delen verwerken we persoonsgegevens. Daarbij nemen we privacy serieus en doen we er alles aan om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

BPD Europe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we een relatie hebben, hebben gehad of nog willen krijgen:

Welke regels gelden bij het verwerken van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn we gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien. Daarnaast verwerken we alleen persoonsgegevens als we voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

Wat zijn uw rechten bij het verwerken van persoonsgegevens?

Verwerken we uw persoonsgegevens, dan heeft u de volgende rechten. 

U mag:

U heeft de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens te beheren. Wanneer u op de website een account aanmaakt, kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Heeft u geen account, dan kunt u een overzicht van uw persoonsgegevens opvragen via [email protected]. Voordat we het overzicht toesturen, willen we altijd eerst uw identiteit vaststellen. Op verzoek kunnen wij de gegevens vervolgens aanpassen of verwijderen.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Website
Op onze website vindt u informatie over onze kennis over gebiedsontwikkeling en over gebieden die wij ontwikkelen. We meten het gebruik van onze websites, zodat we deze informatie steeds verder kunnen verbeteren. We verwerken bijvoorbeeld gegevens over het aantal bezochte pagina’s en hoe lang u daarop blijft. Daarnaast geeft surf- en klikgedrag ons inzicht onderwerpen waarvoor de meeste belangstelling is. Hierover vertellen we meer op onze cookiepagina.

Nieuwsbrief
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan gebruiken we uw e-mailadres om nieuwsbrieven toe te sturen. Wij meten het leesgedrag van de nieuwsbrieven en het verkeer van nieuwbrieven naar onze website. Zo kunnen we onze informatievoorziening steeds verder verbeteren. U kunt uw aanmelding voor een nieuwsbrief altijd opzeggen. Ook is het mogelijk om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.

Social media
We meten het verkeer van en naar social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Dit doen we om onze informatievoorziening via de verschillende kanalen steeds verder te verbeteren.

Magazine
Wanneer u zich aanmeldt om magazines van ons te ontvangen, dan gebruiken we uw adresgegevens om deze magazines toe te sturen. U kunt uw aanmelding voor onze magazines altijd opzeggen.

Fotografie en video
Het komt regelmatig voor dat we gebeurtenissen vastleggen en erover publiceren in de media. Nodigen wij u uit voor zo’n gebeurtenis, dan kan het zijn dat er foto’s of video’s worden gemaakt voor artikelen, social media of onze websites. Wij besteden veel aandacht aan de bescherming van privacy van personen op afbeeldingen die wij gebruiken. Opnames en publicaties van journalisten vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Persoonlijk account
Heeft u een account op onze website, dan kunt u in deze omgeving zelf uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Wettelijke verplichtingen
Om aan de (internationale) wet- en regelgeving te voldoen, moeten we gegevens verzamelen. Zo kan het verplicht zijn om gegevens aan een overheidsinstelling of toezichthouder te verstrekken.

Hoe gaan we om met persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en bewaren ze niet langer dan nodig is. De gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die hier vanwege hun functie toegang toe hebben. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de afgesproken doeleinden. Het kan zijn dat er een dusdanig nauwe verwantschap tussen de doeleinden bestaat dat wij persoonsgegevens mogen hergebruiken. Willen we er meer mee doen, dan zullen we u eerst om toestemming vragen.

Hoe gaan we om met het delen van persoonsgegevens met derde partijen?

Soms schakelen we derden in om persoonsgegevens te verwerken. Denk daarbij aan drukkerijen, maar ook aan partijen die ons ondersteunen bij onze bedrijfsvoering of dienstverlening. Dit zijn bijvoorbeeld makelaars, aannemers, onze aandeelhouder Rabobank, rentmeesters, financiële instellingen en leveranciers van woonproducten. We werken alleen samen met derden die aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding garanderen. Daarnaast stellen we bij dit soort samenwerkingen verwerkersovereenkomsten op waarin de afspraken staan beschreven.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, hangt af van de relatie die u met BPD heeft. Heeft u zich aangemeld voor de nieuwsbrief of ons magazine? Dan bewaren we uw gegevens totdat u zichzelf uitschrijft. Dat kan via uw persoonlijke account op onze website of via de link ‘Afmelden’ in de nieuwsbrief. Als u zich niet uitschrijft, vragen wij u na 5 jaar of u de nieuwsbrief en/of het magazine wilt blijven ontvangen. Reageert u niet dan verwijderen wij uw gegevens.

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

Wij gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u een vraag of wilt u een klacht indienen? Stuur dan een e-mail naar [email protected]

U kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kijk ook op

Wij gebruiken cookies

Onze website gebruikt kleine bestanden, cookies genaamd, waarmee wij uw online ervaring kunnen personaliseren. BPD gebruikt op deze site alleen noodzakelijke en geanonimiseerde statistische cookies. Door verder gebruik te maken van deze website of door te klikken op 'accepteren' gaat u met deze cookies akkoord.