Voortouw nemen in conceptmatig ontwikkelen en bouwen

BPD sluit zich aan bij het Netwerk Conceptueel Bouwen. Een unieke stap, omdat naast corporaties, bouwers en toeleveranciers nu ook een ‘pure’ gebiedsontwikkelaar de waarde van conceptueel bouwen onderstreept. Joost Mulder, regiodirecteur bij BPD, legt uit wat conceptuele woningbouw voor BPD betekent en hoe opgedane kennis en ervaring kan bijdragen aan oplossingen voor de woningmarkt.
  • Publicatiedatum: 4 juni 2024

Conceptmatig bouwen is niet alleen een technische opgave. Het stelt ook andere eisen aan een gebiedsontwikkelaar. Hoe werkt deze manier van ontwikkelen en bouwen, wat kun je ermee en hoe pas je  dat vanaf de eerste pennenstreek integraal toe? Joost Mulder is al jaren een voorvechter van conceptmatige woningbouw. Vanuit zijn verleden als ontwikkelaar stond hij aan de wieg van diverse woningconcepten. 'Het meenemen van woningconcepten bij de start van een gebiedsontwikkeling is een goede manier om efficiënter te werken, de betaalbaarheid van woningen mogelijk te maken en om duurzamer te bouwen. Ik zie het als een middel om een hoger doel te bereiken: een aantrekkelijke, snelle, duurzame en betaalbare oplossing voor de enorme woningbouwopgave die we hebben. Daar kunnen wij met onze staat van dienst  en schaalgrootte  een grote rol in spelen.'

NCB Bestuur 44Webversie (1)
Joost Mulder, regiodirecteur bij BPD en Olga Görts-Van de Pas van het NCB.
Niet onervaren

Helemaal nieuw is het niet voor BPD. Zo’n 20-30% van de woningbouwprojecten wordt al met innovatieve woningconcepten ontwikkeld en gebouwd. Joost Mulder: 'We  hebben de sleutel in handen om die aantallen te verhogen. Dat betekent ook iets voor onze autonomie. Als gebiedsontwikkelaar moeten we deze denkwijze nog beter integreren in onze processen. De keuze voor een woningconcept moet passen bij onze plannen. Aan ons de taak om al vroeg in het proces bij gemeenten en corporaties eventuele hobbels weg te nemen. Wij zijn aan zet om de vraag anders te formuleren. Alleen met  elkaar kunnen we ervoor  zorgen dat iedereen toegang heeft tot een betaalbare woning en dat we tegelijkertijd kwalitatieve wijken maken waar het comfortabel wonen is.'

Om industrieel en systematisch te werken, moeten in de beginfase van een gebiedsontwikkeling andere beslissingen worden genomen. 'Daar hebben we al veel lessen uit getrokken bij eerdere projecten. Door goed aan de voorkant een bij de opgave passend woningconcept te selecteren kunnen we beter  inspelen op  de lokale vraag. Is circulariteit belangrijk? Snelheid? Bouwen voor starters? Het draait om het maken van de juiste keuzes.'

Verhaal van de plek

“Conceptueel ontwikkelen en bouwen is redelijk goed belegd in onze organisatie, maar het kan natuurlijk altijd beter. We kunnen de kennis en kunde van het netwerk goed gebruiken om een nog betere opdrachtgever te worden. Woningconcepten goed toepasbaar maken in onze projecten vergt nauwe samenwerking. Als er een goede match is, ontstaat er ruimte voor het integraal inpassen van de concepten in de gehele gebiedsontwikkeling.  

Volgens Olga Görts - van de Pas is dit een belangrijk punt. 'De toegevoegde waarde van BPD zit in "Het Verhaal van de Plek". Als BPD de prestatie-eisen vastlegt op het gebied van woningprogramma, ruimtelijke kwaliteit, gezondheid en bijvoorbeeld circulariteit, dan kan conceptmatige woningbouw veel beter landen op een plek. Dan kunnen  vergunningstrajecten een stuk sneller gaan. Het product is al helemaal uitgedacht, dus dat wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Als BPD wil opschalen, dan kan dat lastig op de traditionele manier. Versnellen en schaalvergroting gaan hand in hand met conceptueel bouwen.'

Op de hoogte blijven van ons werk?